peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Publiken deltar i ett stort möte

Intressanta möten

Hansa Biopharma har en helhetssyn och vill hjälpa patienter med sällsynta sjukdomar att leva långa och friska liv. Därför utgörs en del av vår verksamhet av kontinuerliga samarbeten med både forskningsinstitutioner och sjukvården. 

Vi använder denna möjlighet inte bara för att öka medvetenheten om betydande medicinska behov hos patienter, utan även för att främja kunskapen om patienternas situation och förståelsen inom dessa komplexa områden. Ett exempel på detta är Hansas sponsring av ESOT – European Society for Organ Transplantation.

PÅ GÅNG

Intressanta möten för Hansa Biopharma under 2023